Фото-Култ, 2011, представя: Димитър Лазаров – Дим, Ефимерно

Posted by on Mar 1, 2012 in Blog | No Comments

Фотографиите на Димитър Лазаров са наситени с особена, бих казала интелектуална атмосфера, в която по изящен начин са вплетени отпратки към различни художествени пластове. В тях бихме могли да открием инспирации от стилове като „Де Стайл”, конструктивизъм, минимализъм – най-изявени в подхода към натюрморта и абстрактните композиции.
Особено очарование притежават натюрмортите с цветя, обединени в един цялостен цикъл, в който откриваме едно съвременно преобразяване на духа на далекоизточната култура, на специфичното умение да се улавя мигът на транформациите в различни природно-времеви моменти, да се изследват най-крехките състояния на формата, майсторски да се балансира композицията, някак си „на ръба” на движението и статиката. В тях светлината (както фотографските ресурси и технология позволява) е формообразуващ фактор, който разработва сам по себе си концептуално всяка една композиция.
В макрофотографиите Димитър Лазаров ни предлага един съвършено различен поглед върху действителната форма: изведена от реалистичния си мащаб, тя се превръща в космологична система от елементи, пространството става напълно абстрактна величина, а материята оживява по един напълно сюрреалистичен начин. Тук обаче се появява един нов компонент, който осмисля това свръх-взиране във формата: динамизирането й. В почти всички макрофотографии тези изведени от контекста си обекти представляват една динамична система, в която всеки кадър е предшестващ и следващ от други, в тях във всеки следващ момент материята ще се разпадне или разлее, светлината ще се промени и ще се образува друг, нов свят.

доц. д-р Галина Лардева

Вижте повече: http://photo-cult.com/present.php?id=44&pg=1

Leave a Reply